Business Kings

मिनाक्षी निकम यांचा खडतड प्रवास / Minakshi Nikam

पोटासाठी हाती घेतला सुई दोरा आणि बनली उद्योजिका, आज आपण पाहणार आहोत दिव्यांगाचा आधारवड मिनाक्षी निकम यांचा खडतड प्रवास. Minakshi Nikam अस म्हणतात स्वतःच पोट भरन सोपं असत पण दुसऱ्याच पोट भरता आलं पाहिजे. Minakshi Nikam झोपडी वजा असलेले घर, त्या समोरचे झाड आणि त्याच्या वरचा पार, खेळणारी मुलं, समोर बसलेली दोन ते तीन वर्षाची … Read more